ANUNT privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de buget de venituri și cheltuieli al comunei Dumesti  pe  anul 2024

In conformitate cu prevederile art. 8 și art. 39 din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, se aduce la cunoștința publică Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumesti  pe  anul 2024.                  Proiectul bugetului local   poate fi consultat : –          pe site-ul Primăriei comunei Citeste …