Buget

INDICATORI CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETELOR LOCALE LA 30.06.2021