Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

Secretar UAT – registratura@comunadumesti.ro